هدهد فارسی

درباره هدهد فارسی

هدهد فارسی جایی است برای توسعه محتواهای تعاملی فارسی در دنیای وب که ترویج‌دهنده‌ی درون‌مایه‌های انسانی نظیر صلح، عشق، دوستی و ... باشند.

پروژه‌های هدهد فارسی

حبس از دید اعداد واقعی
سرمایه در مقیاس پیکسل

هدهد فارسی در شبکه‌های اجتماعی

توییتر
گیتهاب